Rukavice

''Ne možete napraviti revoluciju sa svilenim rukavicama''. Josif Staljin. Niti možete sigurno voziti bicikl bez rukavica. Bar ne u većini slučajeva. Čuvajte dlanove i prste, ali održavajte i higijenu.