Lanci

''Sretan je čovjek koji je slomio lance koji more um i zauvijek odustao od brige''. Ovidije. Vi nemojte slomiti svoj lanac. Ni slučajno. No, budite brižni prema njemu kako bi i Vi odustali od brige, a ne lanac od Vas.